# کاربر‌ها و سطوح‌ دسترسی

برای مدیریت و اضافه کردن کاربران‌ با سطوح دسترسی مشخص در سامانه ساینیج از منو کاربران می‌توان استفاده کرد.

سطوح دسترسی قابل تعریف:

مدیریت نمایشگر

می‌تواند نمایشگر‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید.

مدیریت اینفوآیتم‌ها

می‌تواند اینفوآیتم‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید و همچنین می‌تواند دیتا‌های هر اینفوآیتم را بروزرسانی نماید.

ویراستار اینفوآیتم

تنها می‌تواند دیتا‌های اینفوآیتم‌هایی مجاز را بروزرسانی نماید.

مدیریت چیدمان‌ها

می‌تواند چیدمان‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید و همچنین می‌تواند چیدمان‌ها را تغییر دهد و بروزرسانی نماید.

ویراستار چیدمان‌ها

تنها می‌تواند چیدمان‌هایی مجاز را تغییر دهد و بروزرسانی نماید.

مدیریت زمان‌بندی‌ها

می‌تواند زمان‌بندی‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید.

مدیر مانیتورنیگ

به پنل مانیتورینگ و امکانات آن برای تمام نمایشگرها دسترسی دارد.

کاربر مانیتورنیگ

به پنل مانیتورینگ و امکانات آن برای گروه‌های نمایشگر مجاز دسترسی دارد.

نکته

در صورت نیاز و برای افزایش امنیت می‌توان هنگام تعریف کاربر، روزها و زمان‌های مجاز دسترسی به سامانه را نیز ثبت نمود. بدین معنی که کاربر خارج از زمان‌های تعیین شده، اجازه دسترسی به سامانه مدیریت ساینیج را نخواهد داشت.

برای ویرایش و یا حذف کاربران ثبت شده نیز از لیست کاربران در همین پنل می‌توان اقدام نمود.

آخرین ویرایش: 1403/04/20 10:42:25