# نظرسنجی

توسط اینفوماژول نظرسنجی، کاربران سامانه سوپر ساینیج الفی لایو می‌توانند انواع نظرسنجی‌ها را برای سنجش میزان رضایت خدمات ایجاد نمایند و گزارش‌ها و آمارهای این نظرسنجی‌ها را از طریق همین سامانه دریافت نمایند.

اینفوآیتم‌های نظرسنجی بر روی ساینیج تعاملی قابل استفاده هستند. همچنین می‌توان این نظرسنجی‌ها را بر روی سایت‌ سازمان مربوطه برای سنجش رضایت خدمات توسط کاربران آنلاین قرار داد. علاوه بر این با چاپ و نصب بارکد دوبعدی (QR Code) در محل دلخواه، مراجعین با اسکن آن توسط گوشی‌‌های همراه می‌توانند نظرات خود را ثبت نمایند. این بارکد نیز در پنل تنظیمات نظرسنجی قابل دریافت است.

# ایجاد نظرسنجی

در سامانه برای هر نظرسنجی متفاوت باید یک اینفوآیتم نظرسنجی جدید ایجاد کرد. برای ایجاد اینفوآیتم جدید نظرسنجی در صفحه‌ی اینفوآیتم‌ها با انتخاب اینفوماژول نظرسنجی می‌توان آیتم جدیدی ایجاد نمود.

با تعریف اینفوآیتم، علاوه بر اضافه شدن آن به لیست اینفوآیتم‌های موجود، صفحه مدیریت نظرسنجی نیز باز می‌شود.

در پنل مدیریت نظرسنجی، کاربر می‌تواند به تعداد مورد نیاز سوال تعریف نماید. هر سوال نظرسنجی نیز می‌تواند گزینه‌های دلخواه را داشته باشد.

نکته

در صورتی که برای سوال گزینه‌ای وارد نگردد، گزینه‌ها به صورت شکلک‌های 😄 🙂 😐 🙁 😞 نمایش داده خواهند شد.

در بخش تنظیمات اینفوآیتم نظرسنجی، کاربر می‌تواند موارد زیر را مدیریت نماید:

  • لوگو نظرسنجی
  • عنوان نظرسنجی
  • توضیحات نظرسنجی برای نظردهنده
  • وضعیت تایید یا عدم تایید تلفن همراه نظردهنده توسط ارسال پیامک برای پیشگیری از نظرات تقلبی
  • تنظیمات اطلاعات دریافتی از نظردهنده مانند، نام، شماره همراه و ...
  • دریافت لینک آنلاین نظرسنجی برای نظرسنجی اینترنتی
  • دریافت بارکد دو‌بعدی (QR Code) نظرسنجی
  • مدیریت سوال‌های نظرسنجی

نکته مهم

لینک‌هایی که با عنوان پیش‌نمایش هستند صرفاً برای تست خروجی هستند و بعد از مدت زمانی باطل می‌گردند، به‌هیج‌وجه از این لینک‌ها برای نظرسنجی استفاده نگردد.

# نظرسنجی بر روی ساینیج تعاملی

برای چیدمان‌های ساینیج تعاملی بعد از ثبت و انجام تنظیمات اینفوآیتم نظرسنجی می‌توان آن را مانند هر اینفوآیتم دیگری در چیدمان نمایشگر مورد نظر اضافه نمود.

# نظرسنجی آنلاین

برای هر نظرسنجی لینکی تولید می‌گردد که کاربران به صورت آنلاین می‌توانند در نظرسنجی شرکت کنند. این لینک می‌تواند برای مثال در سایت سازمان مربوطه برای نظرسنجی خدمات به صورت اینترنتی قرار بگیرد. این لینک در پنل مدیریت هر اینفوآیتم نظرسنجی قابل دریافت می‌باشد.

# نظرسنجی از طریق اسکن بارکد دوبعدی (QR Code)

برای هر نظرسنجی بارکد دوبعدی (QR Code) تولید می‌گردد که با چاپ و نصب آن در محل دلخواه، مراجعین با اسکن آن توسط گوشی‌‌های همراه می‌توانند نظرات خود را ثبت نمایند. این بارکد نیز در پنل تنظیمات نظرسنجی قابل دریافت است.

# گزارشات نظرسنجی

گزارش و آمار نظرسنجی‌های ثبت شده از طریق پنل گزارش‌ها قابل مشاهده و دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به بخش گزارش‌ها مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش: 1402/03/22 16:11:51