# گزارش‌ها

گزارشات ارسالی از تمام اینفوآیتم‌هایی که به هر نحوی گزارشی ارسال می‌کنند در پنل گزارش‌ها قابل مشاهده و دریافت هستند.

علاوه بر نمایش گزارشات دریافت شده قابلیت دریافت به صورت فایل اکسل و یا تولید و مشاهده نمودارهای آماری نیز پیش‌بینی گردیده است.

همچنین کاربر قادر است که علاوه بر قابلیت جستجو، گزارش‌های خود را بر اساس نوع گزارش، نمایشگر و یا گروه نمایشگر ارسالی گزارش، اینفوآیتم ارسالی گزارش و تاریخ گزارش نیز فیلتر نماید.

منابعی که گزراش ارسال می‌کنند:

۱- اینفوآیتم‌های نظرسنجی

گزارشات این اینفوآیتم‌ها شامل نتایج نظرسنجی‌هایی که توسط این اینفوآیتم‌ها برروی کیوسک‌ها ثبت گردیده‌اند می‌شود.

۲- اینفوآیتم‌های فُرم

گزارشات این اینفوآیتم‌ها شامل فُرم‌هایی که توسط این اینفوآیتم‌ها برروی کیوسک‌ها تکمیل و ثبت گردیده‌اند می‌شود.

۳- اینفوآیتم‌های نوبت‌دهی

گزارشات این اینفوآیتم‌ها شامل نوبت‌های فراخوانی شده و همچنین نظرات مراجعین در مورد عملکرد باجه‌ها می‌گردد.

۴- اینفوآیتم‌های فروشگاهی

گزارشات این اینفوآیتم‌ها شامل اطلاعات خریدهای ثبت شده توسط این اینفوآیتم‌ها برروی کیوسک‌ها می‌شود.

۵- دستگاه‌های نظرسنجی

این گزارشات شامل نظرسنجی‌های ثبت شده برروی دستگاه‌های نظرسنجی دکمه‌ای می‌گردد.

نکته

برای فیلتر کردن و مشاهده نظرسنجی‌هایی که از طریق لینک آنلاین و یا با اسکن QR-Code ثبت گردیده‌اند، بعد از انتخاب اینفوآیتم مورد نظر، از قسمت انتخاب نمایشگر گزینه لینک آنلاین باید انتخاب گردد.

نکته

در صورتیکه دستگاه‌های نظرسنجی به عنوان منبع گزارش انتخاب شده باشند، گزینه انتخاب اینفوآیتم به انتخاب مدل دستگاه نظرسنجی تغییر پیدا می‌کند. بدین معنی که کاربر می‌تواند گزارشات خود را بر اساس نوع دستگاه فیلتر نماید.

آخرین ویرایش: 1402/03/22 16:11:51